Iedere manager heeft ooit wel eens een beslissing genomen waar hij/zij achteraf spijt van had. De meeste goede managers nemen echter vaker de juiste beslissing dan de verkeerde.
Onderstaande checklist is een leidraad naar juiste beslissingen.

* een beslissing nemen om problemen te voorkomen
– denk eraan dat hoewel veel beslissingen met een probleem beginnen, de beste beslissingen problemen elimineren
– als je wilt dat jouw beslissing productief blijft, moet je rekening houden met nieuwe technologieën, trends in jouw doelgroep, de geldende wetten en voorschriften en de demografie wanneer u beslissingen neemt
– ‘creëer’ af en toe problemen om de doeltreffendheid te verhogen en beter voorbereid te zijn
* beslissingen in categorieën indelen
– er zijn verschillende soorten problemen:
= feitelijke problemen waarvoor een antwoord bestaat dat goed of fout is
= werkingsproblemen die verband houden met systemen en arbeidsprocessen
= tactische problemen die verband houden met de manier waarop je te werk gaat om jouw doelstellingen te verwezenlijken
= strategische problemen die verband houden met de algemene doelstellingen van een bedrijf
= sociale problemen (mensen)
– wanneer een situatie uit de hand loopt, moet je die eerst stabiliseren, vervolgens moet je de tijd nemen om het probleem op te lossen
– ga er vanuit dat achter een probleem een groter probleem schuilgaat
* het ware probleem achterhalen
– denk eraan: oppervlakkige oplossingen zijn geen oplossing
– wanneer je naar de oorzaken zoekt van een probleem , moet je:
= verder kijken dan de ‘ voor de hand liggende’ oplossing
= praten met mensen die het dichtst bij het probleem staan
= naar oorzaak en gevolg zoeken
= drie keer na elkaar vragen naar het waarom
= de verschillende bestanddelen van het probleem analyseren
= zich concentreren op de elementen die je onder controle hebt
– verwacht je aan enkele onvoorspelbare factoren wanneer je een probleem oplost, dit zijn zaken die niet logisch lijken of waarvan je maar geen hoogte kunt krijgen
* de beslissing omschrijven
– formuleer wat volgens jou het werkelijke probleem is
– omschrijf de beslissing die eventueel is vereist als je het kader definieert voor een beslissing
– verzamel altijd de nodige informatie, ook al heb je een voorgevoel over de mogelijke oorzaak van het probleem, je zult soms verrast zijn
– zorg ervoor dat iedereen het eens is over de aard van de beslissing en het eindresultaat dat die beslissing moet opleveren wanneer je een beslissing in groep neemt
– de beste raad die we je kunnen geven, is: probeer problemen te voorzien
* mogelijke oplossingen bedenken
– houd rekening met de hulpmiddelen waarover je beschikt (jouw voordeel ten opzichte van concurrenten) wanneer je naar oplossingen zoekt
– brainstorm over mogelijke oplossingen voor grote problemen, nodig daarbij ook mensen buiten jouw groep uit
– houd deze drie concepten in gedachten als je naar oplossingen zoekt:
= elimineren
= vervangen
= wijzigen
– ontwikkel je intuïtie, zo bespaar je veel tijd en frustratie
* de alternatieven beoordelen
– zoek een gezond evenwicht tussen je intuïtie en je rede
– zoek mensen die het niet eens zijn met jouw potentiële beslissing en probeer hun redenen daarvoor te begrijpen
– bij belangrijke beslissingen moet je altijd de kosten en voordelen tegen elkaar afwegen
– denk na over de invloed van jouw beslissing op anderen
– stel deze zes vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe
– zoek een methode om het eindresultaat van jouw beslissing te meten en houd die maatstaf zorgvuldig in de gaten
* financiële hulpmiddelen om alle opties te analyseren
– probeer jouw beslissingen zo goed mogelijk in getallen uit te drukken, de raad van bestuur in een bedrijf bestudeert de voordelen van een voorstel altijd in termen van geld
– leer deze formules gebruiken:
= ROI = netto inkomen / investering
= afbetalingstermijn = investering / netto inkomen (per jaar)
= inbrengmarge = (prijs – variabele kosten) / prijs
– houd altijd rekening met de toekomstige waarde van geld, inflatie zorgt ervoor dat de waarde van jouw geld snel afneemt (zelfs wanneer die laag is)
– zorg ervoor dat je de discontovoet in jouw bedrijf kent
* een beslissing nemen en uitvoeren
– beslissingen zijn zelden welomlijnd, verwacht je aan wat onevenwichtigheid en dubbelzinnigheid
– houd een rampenplan binnen handbereik, je weet maar nooit
– sluit noot compromissen in welke fase dan ook van het beslissingsproces tenzij aan het einde
– goede, krachtige beslissingen zijn zelden het resultaat van compromissen
– ga na wie voor of tegen een beslissing is en gebruik die kennis in jouw voordeel
– zet een project onmiddellijk stop als alles erop wijst dat de oplossing niet het gewenste resultaat zal opleveren
_____

Bron: Efficiënte beslissingen nemen – uitgeverij E-com Publishing

wijsondernemen.be

Erik