Blog Image

wijsondernemen.be

Het blog

Onze missie: “WIJS ONDERNEMEN”*
*Woordenboek Van Dale:
wijs (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: wijzer, overtreffende trap: wijst)
verstandig, door ervaring geleerd; van gezond verstand, van goed overleg getuigend: een wijs besluit; ergens wijzer van worden (a) leren van iets; (b) geld verdienen aan iets

Lean en Six Sigma … hand in hand

open info Posted on 26 Aug, 2018 22:25

Verbeter je bedrijfsprocessen en werk efficiënt.
Lean-denken en Six Sigma procesverbetering zijn belangrijke technieken welke hiertoe bijdragen.

Lean management:
Het Toyota-productiesysteem (kortweg TPS) lag aan de basis van het Lean-denken. Toyota, op haar beurt, ging verder op de productie-ideeën van Ford, bouwde deze verder uit en legde de focus op een grote variëteit en weinig volume (ipv andersom bij Ford).
Het was de onderzoeker John Krafcik, toen werkzaam bij het MIT (Massachusetts Institute of Technologie) die een omschrijving zocht voor het TPS-systeem en wat het deed. Hij merkte op dat in het TPS er van alles minder* nodig was om een bepaalde hoeveelheid waarde te creëren, zodoende noemde hij het LEAN.
* TPS kenmerken t.o.v. traditionele massaproductie:
= eindproduct met minder fouten
= minder investeringen nodig voor gelijke productiecapaciteit
= gebruikte minder toeleveranciers
= minder menselijke inspanning nodig om producten en diensten te ontwerpen
= minder voorraad nodig voor iedere stat in het proces
= veroorzaakte minder bedrijfsongevallen
= in minder tijd en met minder inspanning werden volgende processen uitgevoerd:
– concept-to-launch (van idee tot werkelijkheid)
– order-to-delivery (van bestelling tot levering)
– problem-to-repair (van probleem tot oplossing)Uw bedrijfsorganisatie ‘wijs’ ondersteund

open info Posted on 02 Jan, 2017 13:11

Met een goed opgezette bedrijfsorganisaties hanteren we alle elementen die van belang kunnen zijn om uw organisatie te sturen.

Dankzij onze Adsolut® KMO-beheer krijgt u vat op uw volledige administratie- en procesbeheer en de daarbij behorende rapportering.

Wij zijn ervan overtuigd u hiermee positief te ondersteunen bij uw groei en de optimalisatie van uw zaak. Laat het zeker niet na ons te contacteren. Wij lichten u graag verder toe.

Hieronder vindt u schematisch voorgesteld de belangrijkste interne en kernprocessen:

Adsolut®

wijsondernemen.be

ErikWij voorspellen uw bedrijfstoekomst

open info Posted on 18 Nov, 2016 22:29

Wat vinden ondernemers belangrijk om weten?

Waar ze naar toe willen, welke acties lijden tot welke resultaten. Hoe financieren we alles, creeëren we voldoende cashflow, … kunnen we blijven voortbestaan? Dat zijn een paar van de hamvragen.

We lichten al een tipje van de sluier en tonen u een klein stukje als voorbeeld uit een toekomstplanning via onze ondernemingsradar. Dit onderdeel toont de terugbetalingscapaciteit van de onderneming. De basis is het laatste gepubliceerde boekjaar van de onderneming (in dit geval 2015).
Het volledige plan richt zich niet alleen op de resultatenrekening maar ook op de balansgegevens.

Ook benieuwd welke inzichten wij u kunnen tonen op uw bedrijf?

Contacteer ons nu en maak kans op een gratis historische analyse van uw bedrijf op basis van uw gepubliceerde jaarrekeningen.

Terugbetalingscapaciteit:
De solvabiliteit wordt o.a. gemeten door de terugbetalingscapaciteit.

De terugbetalingscapaciteit geeft aan hoeveel geldmiddelen uit de ondernemingsactiviteit vrijkomen (cashflow) en welk percentage van de schulden daarmee in één jaar afgelost kan worden.

Terugbetalingscapaciteit = cashflow / ( schulden – beschikbare middelen)

In deze grafiek heeft de kleur van de staven een betekenis:

– groen: goede terugbetalingscapaciteit (> 33%)
– grijs: normale terugbetalingscapaciteit (tussen 15 % en 33%)
– rood: slechte terugbetalingscapaciteit (< 15%)

wijsondernemen.be

ErikWaarom klanten met mij samenwerken

open info Posted on 15 Nov, 2016 21:11

Een tijdje geleden was ik een boek over online marketing van Aartjan van Erkel aan het lezen voor mijn eigen marketing dossier. Nog nooit had ik erbij stil gestaan om gewoon aan mijn klanten te vragen welke de belangrijkste redenen waren waarom ze met mij samenwerken.
Toch eens geprobeerd. Leuke reacties en zeer fijn om de waarderingen door te nemen.

De reactie van Erik VE (toenmalig CEO van Geysen nv) vat kort en krachtig de voornaamste redenen samen:
“Oplossingsgerichtheid gekoppeld aan een breed kennisdomein.”

Dit stemt inderdaad overeen met de visie en het doel van mijn zaak “wijs ondernemen” waarbij de oplossing het doel moet zijn.

wijsondernemen.be

ErikSubsidies … eerder een vloek dan een zegen?

open info Posted on 14 Nov, 2016 22:58

Een steeds wederkerend gespreksonderwerp met mijn klanten zijn de KMO subsidies.

Waar subsidies oorspronkelijk bedoeld waren om o.a. bepaalde sectoren te ondersteunen of opleidingen aan te moedigen met technologische voorsprong als doel, stel ik steeds vaker vast dat de subsidies de KMO’s geen voordelen biedt.

Enerzijds zijn veel subsidies teruggeschroefd (denk aan de KMO-portefeuille), anderzijds zijn het aanbod en de prijzen van o.a. opleidingen en adviezen enorm toegenomen t.g.v. subsidiëring. De kwaliteit toont helaas in vele gevallen een omgekeerde curve. Vaak algemeen en niet tot de KMO in kwestie gericht. Standaard adviezen worden aan KMO’s duur verkocht als zijnde een oplossing voor bedrijfsvoering (strategisch, fiscaal, juridisch, innovatief e.d.), met argument dat het gesubsidieerd is. Bijna net zo vaak blijkt dat het standaard verhaal niet volstond, de subsidie tegenviel en het probleem niet werd opgelost. Als het probleem al achterhaald werd, moet het dus nog opgelost worden. En dan starten de zo genaamde ‘specialisten’ van hetzelfde kantoor als de adviseurs, in regie zonder duidelijke omkadering, doelen of tijdslijn. Meestal stopt de KMO de samenwerking voordat het verhoopte bereikt werd wegens het langdurige proces en hoog oplopende kosten.
Uiteraard kan je niet alle subsidies en alle adviseurs en opleidingcentra over dezelfde kam scheren.
Eén tendens valt me wel op. Hoe groter de advies- en opleidingcentra en/of hoe hoger de tarieven, hoe hoger het percentage dat bovenstaande standaardaanbiedingen met vervolgsessies van toepassing zijn.

Naast deze ervaringen bij mijn klanten ben ik zelf nog van mening dat zo goed als elke subsidie beter afgeschaft zou worden. Het creëert economische onbalans waardoor uitstervende sectoren kunstmatig in leven worden gehouden en de zuurstof verbruiken van nieuwe sectoren.
De KMO sector haalt bovendien te weinig uit de subsidiemaatregelen van de overheid. In verhouding met grote bedrijven zijn de subsidies vaak te klein om de bijkomende kosten te dekken en levert het niet altijd een meerwaarde voor de toekomst.

Om het anders uit te drukken, zij die het niet nodig hebben profiteren van de subsidies, de rest werkt harder.

Werk niet harder, maar efficiënter en wijzer!

wijsondernemen.be

Erik